Thử Nghiệm Vô Trùng

Thử Nghiệm Vô Trùng

thử nghiệm vô trùng

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện trong thử nghiệm vô trùng, tuân thủ tuyệt đối các quy định USP<71> , EP <2.6.1>, JP <4.06> trong cả phương pháp màng lọc hay cấy trực tiếp.

Thử nghiệm vô trùng bằng phương pháp màng lọc Steritest™ NEO /Steritest™ Symbio

Môi trường nuôi cấy, dung dịch rửa TSB, FTM, clear FTM, Fluid A, Fluid D, Fluid K và dung môi Isopropyl Myristate

Thử nghiệm vô trùng bằng phương pháp cấy trực tiếp

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL