Thử Nghiệm Vô Trùng

Thử Nghiệm Vô Trùng

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện trong thử nghiệm vô trùng, tuân thủ tuyệt đối các quy định USP<71> , EP <2.6.1>, JP <4.06> trong cả phương pháp màng lọc hay cấy trực tiếp.

Thử nghiệm vô trùng bằng phương pháp màng lọc Steritest™ NEO /Steritest™ Symbio

Môi trường nuôi cấy, dung dịch rửa TSB, FTM, clear FTM, Fluid A, Fluid D, Fluid K và dung môi Isopropyl Myristate

Thử nghiệm vô trùng bằng phương pháp cấy trực tiếp


    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL