SMILE – Just prove it! Chương trình đặc biệt cho sản phẩm Spectroquant Prove

Chương trình khuyến mãi

SMILE – Just Prove It!

Chương trình đặc biệt cho sản phẩm Spectroquant® Prove

Đơn giản, bảo mật và bền bỉ - ba dòng máy quang phổ Spectroquant® Prove 100, 300 và 600 luôn đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực kiểm nghiệm nước, thực phẩm và môi trường.

Từ đây cho đến hết ngày 31/03/2021, bạn có cơ hội sở hữu Spectroquant® Prove khi mua Spectroquant® test kit.

Xem thông tin kỹ thuật sản phẩm tại đây: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/analytical/food-beverage/spectroquant-prove.html

Cơ hội sở hữu Spectroquant® Prove khi mua Spectroquant® Test kit ngay hôm nay!

Từ nay cho đến ngày 31/03/2021, chúng tôi trân trọng mang đến chương trình khuyến mãi “SMILE-Just prove it!”.

Xem thông tin chi tiết chương trình tại đây

Điều khoản và điều kiện:

Chương trình áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam

Đặt hàng qua đại lý chính thức của chúng tôi

Chương trình áp dụng đến ngày 31/03/2021

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

Chương trình khuyến mãi

SMILE – Just Prove It!

Chương trình đặc biệt cho sản phẩm Spectroquant® Prove

Đơn giản, bảo mật và bền bỉ - ba dòng máy quang phổ Spectroquant® Prove 100, 300 và 600 luôn đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực kiểm nghiệm nước, thực phẩm và môi trường.

Từ đây cho đến hết ngày 31/03/2021, bạn có cơ hội sở hữu Spectroquant® Prove khi mua Spectroquant® test kit.

Xem thông tin kỹ thuật sản phẩm tại đây: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/analytical/food-beverage/spectroquant-prove.html

Cơ hội sở hữu Spectroquant® Prove khi mua Spectroquant® Test kit ngay hôm nay!

Từ nay cho đến ngày 31/03/2021, chúng tôi trân trọng mang đến chương trình khuyến mãi “SMILE-Just prove it!”.

Xem thông tin chi tiết chương trình tại đây

Điều khoản và điều kiện:

Chương trình áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam

Đặt hàng qua đại lý chính thức của chúng tôi

Chương trình áp dụng đến ngày 31/03/2021

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL