To Duc PoU webinar Titration 1

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: Nâng cao quy trình chuẩn độ của bạn

Trong hội thảo trực tuyến, bạn sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về cách nâng cao quy trình chuẩn độ của mình bằng cách sử dụng các công nghệ mới để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu nhanh chóng và an toàn, đáp ứng các khía cạnh đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định và hỗ trợ phát triển bền vững.

Read More »
Picture1 1

Phát hiện chuỗi nhẹ của dây thần kinh ở nồng độ cực thấp

Hãy tham dự buổi hội thảo trực tuyến do Merck tổ chức để tìm hiểu thêm về công nghệ đếm đơn phân tử siêu nhạy Single Molecule Counting (SMC®) hỗ trợ như thế nào trong việc định lượng dấu ấn sinh học liên quan tới thoái hóa thần kinh hàm lượng thấp trong mẫu máu.

Read More »

    TƯ VẤN
    SẢN
    PHẨM TỪ MERCK