Hội thảo trực tuyến – THỰC HÀNH NỘI KIỂM VÀ XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP TRONG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH

To Duc Immunoassay Ver and QC practices webinar banner

Hội thảo trực tuyến 

THỰC HÀNH NỘI KIỂM VÀ XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP TRONG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH  

Immunoassay Verification and Quality Control Practices and How They Affect Data Outputs 

Thời gian: Thứ 4, ngày 15 tháng 06 năm 2022 

Broadcast 1: 10PM giờ Việt Nam 

Broadcast 2: 9.30AM giờ Việt Nam 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Xét nghiệm miễn dịch đa kênh một công cụ giá trị trong các nghiên cứu về dấu ấn sinh học tuần hoàn (Circulating biomarkers). Sự ổn định qua các sản phẩm yêu cầu quan trọng khi phân tích các dấu ấn sinh học, đặc biệt trong các nghiên cứu chiều dọc cung cấp những hiểu biết về chứng viêm bệnh tật. 

Tính không nhất quán giữa các sản phẩm khiến việc thực hiện xét nghiệm miễn dịch trong nghiên cứu dọc không thể thực hiện được một cách đáng tin cậy sự biến thiên trong kết quả xét nghiệm, như độ trôi của mẫu, thể gây nên các kết quả nhiễu hoặc sai lệch, dẫn tới các kết luận không chính xác. 

Hãy đăng tham dự hội thảo trực tuyến của Merck để biết thêm chi tiết về những thực hành thiết yếu nhằm đạt được phép đo mẫu nhất quán khả năng tái lặp đường cong chuẩn cho các nhiên cứu dài hạn.   

Nội dung chính hội thảo “THỰC HÀNH NỘI KIỂM VÀ XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP TRONG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH “ : 

  • – Các nguyên tắc bản của thực hành kiểm tra chất lượng nội kiểm 

  • – Tại sao tính nhất quán của sản phẩm đóng vai trò quan trọng để được dữ liệu chính xác 

  • – Làm thế nào xét nghiệm miễn dịch đa kênh MILLIPLEX® cho hiệu suất, độ nhạy tính tái lặp ổn định giữa các kit khác nhau. 

 

Thông tin diễn giả: 

wdIIbN3+10zwwAAAABJRU5ErkJggg== 

Geoffrey J. Solares, Ph.D 

Immunoassay Field Application Scientist Merck KGaA, Darmstadt, Germany  

 

Tiến sỹ Solares bắt đầu công việc xét nghiệm miễn dịch từ năm 2006 từ kỹ thuật Western blot tiếp tục phát triển các kỹ thuật trong thời gian học cao học tại California State University Northridge năm 2011. Tiến sỹ Solares nhận bằng Tiến sỹ tại University of Texas, Austin năm 2019, nơi ông sử dụng kit MILLIPLEX® trong đề tài luận văn của mình. Ông trở thành Field Application Scientist từ năm 2020. 

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Liên hệ tư vấn:

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL