fbpx

Tin Tức

Photocatalyst survey blog banner

Khảo Sát Khách Hàng 

Nếu bạn đang làm trong các lĩnh vực liên quan đến xúc tác quang, từ ngày 31/03/2023 đến hết ngày 28/04/2023, hãy tham gia khảo sát để nhận được một phần quà là túi đựng đồ điện tử di động.

Read More »
Merck VN giới thiệu đến Hội thảo “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2022 và định hướng công tác năm 2023” về Giải pháp toàn diện của Merck trong kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm

Merck VN giới thiệu đến Hội thảo “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2022 và định hướng công tác năm 2023” về Giải pháp toàn diện của Merck trong kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm

Merck VN giới thiệu đến Hội thảo “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm năm 2022 và định hướng công tác năm 2023” về Giải pháp toàn diện của Merck trong kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm

Read More »

NHẬN NGAY TƯ VẤN TỪ MERCK