Hội thảo trực tuyến TOẠ ĐÀM KỸ THUẬT – TINH SẠCH CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC NỘI SINH CỦA THỰC VẬT

Hội thảo trực tuyến TOẠ ĐÀM KỸ THUẬT – TINH SẠCH CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC NỘI SINH CỦA THỰC VẬT

Hội thảo trực tuyến 

TOẠ ĐÀM KỸ THUẬTTINH SẠCH CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC NỘI SINH CỦA THỰC VẬT 

Các thuốc thử trong kỹ thuật tách chiết ảnh hưởng như thế nào đến acid nucleic của thực vật các phản ứng PCR hạ nguồn? 

Thời gian: Thứ Ba, ngày 28/06/2022, vào lúc 22:00 giờ (giờ Việt Nam) 

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng của The Scientist 

Quá trình tinh sạch acid nucleic từ thực vật mang đến những khó khăn yêu cầu đặc thù. Các kỹ thuật thường được sử dụng như phương pháp tách chiết bằng dung môi silica sẽ để lại lượng muối chaotropic những chất ức chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả phân tích cho các ứng dụng hạ nguồn như qPCR. Trong khi đó, tách chiết acid nucleic từ thực vật bằng Phương pháp sắc âm mang lại năng suất tốt hơn so với Phương pháp truyền thống đảm bảo hiệu suất vượt trội trong các phân tich hạ nguồn. 

 

Trong hội thảo trực tuyến được tài trợ bởi Merck, chuyên gia của chúng tôiTS.April Bauer sẽ chia sẻ về quá trình tinh sạch acid nucleic thực vật dựa trên sắc âm bằng bộ kịt tinh sạch GenElute™-E, cũng như quá trình chuẩn bị mẫu lựa chọn thuốc thử PCR để đảm bảo kết quả phân tích thành công chính xác. 

Thông tin diễn giả: 

9k= 

TS. April Bauer 

Giám đốc sản phẩm 

Merck 

    NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL