Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

Công tác kiểm tra đất được thực hiện để xác định hàm lượng các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng. Một trong những thành phần chính yếu và quan trọng trong đất là đạm, với hàm lượng được thể hiện qua nồng độ nitrat. Việc đo hàm lượng nitrat trong đất rất quan trọng, giúp nông dân biết được tình trạng dinh dưỡng trong đất và điều chỉnh việc sử dụng phân bón phù hợp với nhu cầu nitơ của từng loại cây trồng khác nhau.

Để xác định nhanh chóng hàm lượng nitrat trong đất, Merck đã phát triển một phương pháp phân tích nhanh chóng, dễ thực hiện với máy đo phản xạ Supelco RQflex® 20 và que thử Reflectoquant® Nitrate.

1. Phương pháp thực hiện 

Các ion nitrat bị khử thành ion nitrit bởi một chất khử. Khi có dung dịch đệm có tính axit, các ion nitrit này phản ứng với một amin thơm để tạo thành muối diazonium, và lần lượt phản ứng với N-(1-aphthyl)-etylenđiamin để tạo thành hợp chất azo màu tím đỏ được xác định bằng phương pháp phản xạ.

2. Khoảng đo và số lần xác định

xác định hàm lượng nitrat trong đất với supelco
Vui lòng xem mục 8 để biết chi tiết về chuyển đổi đơn vị đo

3. Ứng dụng

Thử nghiệm trên các nền mẫu:

 • Nước mặt, nước giếng và nước uống

 • Nước suối và nước khoáng

 • Nước trong công nghiệp, nước thải, nước thẩm thấu

 • Nước thuỷ sinh

 • Nước ép từ thực vật, nước ép trái cây

 • Thức ăn và thức ăn gia súc sau khi được xử lý phù hợp

 • Đất và phân bón sau khi được xử lý phù hợp

 • Thử nghiệm này không phù hợp với nước biển.

4. Vật liệu và thuốc thử

Các que test ổn định trong thời gian sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm khi bảo quản từ 20C đến 80C

Mỗi sản phẩm bao gồm 50 que test và 1 que barcode

Các hoá chất khác:

 • MQuant® Nitrite Test, Cat. No. 110007, khoảng đo 2 – 80 mg/l NO2- (0.6 – 24 mg/l NO2-N)

 • Amidosulfuric acid for analysis EMSURE®, Cat. No. 100103

 • MQuant® Nitrate Test, Cat. No. 110020, khoảng đo 10 – 500 mg/l NO3- (2.3 – 113 mg/l NO3-N)

 • MQuant® Universal indicator strips pH 0 – 14, Cat. No. 109535

 • Sodium acetate anhydrous for analysis EMSURE®, Cat. No. 106268

 • L(+)-Tartaric acid for analysis EMSURE®, Cat. No. 100804

 • Nitrate standard solution Certipur®, 1000 mg/l NO3-, Cat. No. 119811

5. Chuẩn bị

Thực hiện tách chiết mẫu rắn bằng phương pháp thích hợp

– Kiểm tra hàm lượng nitrit bằng MQuant® Nitrite Test: Nếu cần thiết, tiến hành loại bỏ các ion nitrit gây nhiễu bằng cách thêm 5 giọt dung dịch axit amidosulfuric 10% vào 5 ml mẫu (pH <10) và lắc vài lần.

– Kiểm tra hàm lượng nitrat bằng Thử nghiệm Nitrat MQuant®: Các mẫu chứa hơn 90 mg / l NO3- (Cat. No 116995) hoặc 225 mg / l NO3- (Cat. No 116971) phải được pha loãng bằng nước cất.

– Độ pH phải nằm trong khoảng 1 – 12: Nếu pH thấp hơn 1, điều chỉnh bằng natri axetat; nếu lớn hơn 12, điều chỉnh về khoảng 3 – 5 với axit tartaric.

6. Quy trình thực hiện

Xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị đo phản xạ. Quy trình đo A được áp dụng cho Thử nghiệm Nitrate.

Thời gian đo: 60 giây

Bấm nút START để khởi động phản xạ kế và nhúng que thử vào mẫu đã được xử lý từ trước (15 – 30°C) trong 2 giây.

Thấm dung dịch thừa trên que test bằng khăn giấy thấm nước trong 1 giây

Khoảng 10 giây trước khi kết thúc thời gian phản ứng, lắp que test và que điều chỉnh vào thiết bị với vùng phản ứng hướng về màn hình.

Sau thời gian phản ứng, đọc kết quả hiển thị trên màn hình với đơn vị thể hiện là mg/l NO3-

Kết quả được tự động lưu trữ.

Lưu ý khi thực hiện phép đo:

 • Nếu giá trị đo vượt quá dải đo (HI được hiển thị trên màn hình), lặp lại phép đo bằng cách sử dụng các mẫu mới với nồng độ được pha loãng cho đến khi giá trị nhỏ hơn 90 mg/l NO3- (Cat. No 116995) hoặc 225 mg/l NO3- (Cat.No 116971).

 • Liên quan đến kết quả phân tích, độ pha loãng (xem thêm phần 6) luôn được tính theo công thức:

Kết quả phân tích = giá trị đo x hệ số pha loãng

 • Nếu que thử được lắp vào bộ chuyển đổi sau khi hết thời gian phản ứng, việc nhấn nút START mới có thể tạo ra kết quả sai.

7. Chuyển đổi

xác định hàm lượng nitrat trong đất với supelco

8. Kiểm soát phương pháp

Để kiểm tra que test, thiết bị đo và thao tác (kiến nghị nên thực hiện trước khi thực hiện 1 chuỗi phép đo)

Pha loãng dung dịch chuẩn nitrat với nước cất đến 30 mg/l NO3- (Cat. No 116995) hoặc 50 mg/l NO3- (Cat. No 116971) và phân tích như mô tả trong phần 6.

9. Ghi chú

Đóng chặt ống sản phẩm ngay khi lấy que thử

Sau mỗi ngày làm việc, lau sạch que điều chỉnh với nước cất hay cồn.

Tải về phương pháp gốc tại đây.

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI