Lưu Ý: Quý khách hàng có thể dùng mã sản phẩm, CAS number trong các brochure để tra cứu thông tin chi tiết  như giá, giấy phép, ứng dụng sản phẩm, thông tin an toàn… trên Merck Eshop

Xét nghiệm độ vô trùng và vi sinh vật tạp nhiễm

Cùng nhau thúc đẩy sự an toàn của sản phẩm chẩn đoán

Đăng ký hội thảo miễn phí về Xét nghiệm độ vô trùng và vi sinh vật tạp nhiễm

Trong khuôn khổ hội thảo, chúng tôi sẽ bao quát những chủ đề sau:

• Hướng dẫn quy định

• Tổng quan các phương pháp xét nghiệm Độ vô trùng và vi sinh vật tạp nhiễm

• Xây dựng kế hoạch thu mẫu dựa trên nguy cơ

• Lựa chọn giải pháp xét nghiệm thích hợp với nhu cầu của bạn

Hội thảo chuyên sâu này sẽ có giá trị đối với tất cả các khách mời tham dự trong việc đưa các xét nghiệm chẩn đoán ra thị trường, bao gồm:

• Các nhà khoa học R&D xét nghiệm IVD

• Các nhà khoa học Nghiên cứu IVD

• Các nhà khoa học Sản xuất IVD

• Nhân viên QA/QC

Thời gian: 00:00 am 16 tháng 06 2021

BÀI VIẾT HỮU ÍCH

ỨNG DỤNG HỮU ÍCH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI